Strosbùrri, Schlìssel ze Europa

fernique-adrien Von Am 24/02/2017

In Wàs gìbt's néis?

Strasbourg cle Großer Erfolg fer d'Bìldergschìcht ìwwer d'Gschìcht vùn Stroßbùrri. Ich bìn froh ùn stolz, ass i mìtgemàcht hàb