Blog

AFT setzt sich fer ünsri Sproch ing!

 Autocollant bombischFer ünsri Sproch ze vertèidiche, bìn ich Pàrtner vùn de Operàtion Ja fer unseri Sproch wùrre.

AFT Pàrtner vùn de Mark Elsàss

Coeur texteFer e positives Bìld vùn ünsrem Landel ze férdere: d'Mark Elsàss. Ich màch mìt!

AFT ìsch ùff d'Walt kùmme!

Logo4's ìsch eso witt: AFT (Adrien Fernique Traduction) ìsch gebore. Vùn jetzt àb hàlt i mich berëët, àn éire Ìwersetzùngsprojakte ze schàffe.